Positieve psychologie coaching

"The basic root of happiness lies in our minds; outer circumstances are nothing more than adverse or favorable."
- Matthieu Ricard

Wat is Positieve psychologie coaching ?

Positieve psychologie coaching is een vorm van coaching die vertrekt vanuit de wetenschap van de positieve psychologie. Deze relatief nieuwe tak van de psychologie biedt technieken en oefeningen die jou helpen te floreren als mens en jouw best mogelijke leven uit te bouwen. Belangrijke doelen zijn hierbij het verhogen van je veerkracht, het ontwikkelen van een meer optimistische levensvisie en het cultiveren van dankbaarheid, compassie, zelfcompassie, hoop en zelfwaardering. Tijdens deze vorm van coaching leer je hoe je betekenis kunt geven aan je leven en hoe je frequenter positieve gevoelens kunt ervaren. We identificeren je persoonlijke karaktersterktes zodat deze kunnen bijdragen tot een grotere levenstevredenheid.

Enkele weldaden van Positieve psychologie coaching

  • creëert meer positieve emoties, zoals geluk, dankbaarheid, compassie
  • zorgt voor een sterkere algemene gezondheid
  • laat een betere regulering toe van de emoties
  • creëert meer zelfbewustzijn
  • verruimt de geest en laat toe meer mogelijkheden te zien bij het oplossen van een probleem
  • vergroot de veerkracht
  • creëert een groter zelfvertrouwen
  • vergroot de capaciteit om zin te geven aan het leven

Wat ik aanbied

Positieve psychologie coaching is een proces waarbij de focus ligt op waar je naartoe wilt in je persoonlijke of professionele leven. Tijdens een intake gesprek luister ik naar je verhaal, naar je noden en de zaken die je graag veranderd zou zien bij jezelf. Op basis daarvan worden de sessies opgebouwd op tweewekelijkse basis.
Aan de hand van de VIA-test bekijken we welke jouw eigen, unieke karaktersterktes zijn en welke extra mogelijkheden deze jou bieden om tot meer zelfontplooiing te komen. Ik leer jou hoe je meer veerkracht ontwikkelt, op welke manier je meer positieve emoties kunt ervaren en hoe je compassie en zelfcompassie cultiveert. We doen dit met interventies uit de positieve psychologie en d.m.v. een mindfulle levenshouding.

Als je na het intake gesprek beslist de coaching op te starten, engageer je je voor minstens vijf sessies. 

Tarieven en duur van een sessie

Intake gesprek
Kostprijs
€ gratis
Duur sessie
45 - 60 minuten
Flow with Life traject online (5 sessies)
Kostprijs
€ 375
Duur sessie
60 - 75 minuten
Flow with Life traject (5 sessies)
Kostprijs
€ 375
Duur sessie
60 - 75 minuten

Pin It on Pinterest

i.s.m Flying Queen